Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Phanxicô Assisi: Yêu mến

Thái Hà (04.10.2021) – Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. (Lc 10,25-37)

Chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa nếu chúng ta không yêu thương anh em mình và ngược lại cũng không thể yêu thương anh em mình một cách chân thành nếu không yêu mến Thiên Chúa một cách chân thực. Tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân có tác động hỗ tương trên nhau.

Mến Chúa yêu người không phải là lý thuyết suông hay những lời chót lưỡi đầu môi, nhưng phải biểu lộ qua lời rao giảng và cuộc sống chứng nhân. Trong khi rao giảng Tin Mừng, chúng ta phải làm sao để những gì đã hoạt động nơi chúng ta cũng sẽ hoạt động nơi người khác. Vì thế càng gắn bó với Thiên Chúa ta càng biết yêu thương và phục vụ tha nhân.

Thánh Phanxicô Assisi muốn thực sự cảm nghiệm cái nghèo cùng cực của người nghèo, thánh nhân chăm sóc những người bệnh hủi trong một bệnh viện. Ngài đã thực thi giới răn mến Chúa yêu người một cách triết để trong đời sống khó nghèo của ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến tha nhân, đặc biệt là quan tâm tới những người nghèo không có phương tiện sinh sống để làm nổi bật điều răn Mến Chúa yêu người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…