Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Piô X: Sự toàn thiện

Thái Hà (21.08.2023) – Đức Giêsu đáp: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ có được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. (Mt 19,16-22)

Hiến chế Lumen Gentium số 40 nói rằng: “Chúa Giêsu, thầy dạy và mẫu mực thần linh của mọi sự trọn lành, đã dạy cho tất cả và cho từng môn đệ, bất luận thuộc địa vị nào, về đời sống thánh thiện mà chính Người vừa là Đấng khởi xướng vừa là Đấng hoàn tất”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã mời gọi anh thanh niên hãy nên hoàn thiện. Để được như vậy, bên cạnh việc tuân giữ Lề luật, anh cần phải từ bỏ tài sản của mình, bán chúng đi và đem cho người nghèo. Người muốn anh phải toàn tâm toàn ý thờ phượng một mình Thiên Chúa, sẵn sàng đi theo, hoàn toàn vâng phục và lệ thuộc vào ĐỨc Giêsu, Đấng Tốt Lành, Thánh Thiện. Khi đó, anh mới chó được sự sống đời đời.

Thánh Giáo hoàng Piô X là một gương sáng về sự hoàn thiện. Ngài đã sống tinh thần khó nghèo, luôn hiền lành và khiêm nhường với mọi người.

Cầu nguyện: Xin Thánh Giáo hoàng chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…