Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Rita Cascia: Bình an trong Chúa

Thái Hà (22.05.2023) – Đức Giêsu đáp: “Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian”. (Ga 16,29-33)

“Duy chỉ có ánh sáng mới xua tan bóng tối, chỉ có tình yêu mới xóa bỏ tội lỗi, và chỉ có bình an mới đẩy lùi sợ hãi” (Ronald Rolheiser).

Đức Giêsu biết sẽ có lúc các môn đệ bỏ Người mà đi. Vì sợ hãi, lo lắng cho an nguy bản thân mà các ông trốn chạy. Đức Giêsu không muốn các môn đệ mãi là những kẻ sợ hãi chỉ biết trốn chạy. Do đó, Người khích lệ các ông, ban bình an cho các ông, để về sau, khi đối diện gian nan khốn khó trong thế gian, các ông không trốn chạy nữa, nhưng can đảm giữ vững lòng tin: luôn có Thầy kề bên, như Thầy hằng tin tưởng: Chúa Cha ở cùng Thầy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, phàm là người, ai cũng trân quý sinh mệnh bản thân, muốn né tránh hiểm nguy đau khổ. Nhưng đứng trước mọi giông tố cuộc đời, chúng con vững lòng luôn có Chúa kề bên. Bình an Người ban, lời Người hứa sẽ tiếp thêm sức mạnh và can đảm để chúng con vượt thắng những gian truân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…