Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Vinhsơn Phaolô: Phục vụ trong khiêm nhường

Thái Hà (27.09.2021) – Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất. (Lc 9,46-50)

“Vũ khí mạnh nhất để chống lại ma quỷ là đức khiêm nhường”.

Câu nói trên của thánh Vinhsơn Phaolô cho thấy giá trị của đức tính khiêm nhường. Đây cũng là điểm nổi bật của bài Tin Mừng hôm nay. Trước băn khoăn của các môn đệ về “người lớn nhất”. Đức Giêsu đã đưa ra một định nghĩa xác đáng: “Ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhâts”. Như vậy, đối với Đức Giêsu, “người lớn nhất” phải là người biết sống phục vụ và yêu thương những người  bé nhỏ, nghèo hèn, thấp kém trong xã hội.

Noi gương Đức Giêsu, thánh Vínhơn Phaolô đã tận tình phục vụ người nghèo và giáo dục hàng giáo  sĩ. Dòng truyền giáo Vinhsơn do chính ngài sáng lập, luôn gìn giữ và làm sống động câu định nghĩa trên của Đức Giêsu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhờ lời cầu bầu của thánh Vinhsơn Phaolô, xin giúp chúng con biết sống khiêm nhường để phục vụ những người nghèo khổ trong cuộc sống. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…