Thứ Hai Lễ Thánh Bêđa, Thánh Ghêgôriô VII, Thánh Maria Mađalêna Pátđi: Can đảm lên

Thái Hà (25.05.2020) – Thầy nói với anh em những điều ấy để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian. (Ga 16,29-33)

“Can đảm lên”

Một truyền thuyết kể lại rằng: Khi hoàng đế Nêrô truy lùng gắt gao và bách hại những người theo Đức Giêsu, Phêrô có ý định trốn khỏi thành Rôma một thời gian. Nhưng khi ra khỏi thành, ngài gặp Chúa Giêsu vác thánh giá đi vào. Ngạc nhiên vì điều đó, ngài hỏi: “Quo vadis? (Thầy đi đâu?)” Chúa trả lời: “Ta vào thành để chịu chết”. Hiểu ý Thầy, Phêrô trở lại Rôma và đối diện với mọi khó khăn gian khổ. Cuối cùng, ngài bị bắt và chịu chết để làm chứng cho Thầy.

Chúa Giêsu biết trước rằng các môn đệ của Người sẽ phải gặp nhiều gian nan khốn khó trong thế gian, phải chịu nhiều bách hại và đau khổ, và chính Người đã bị thế gian thù ghét trước. Đức Giêsu khích lệ tinh thần các môn đệ: “Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian”. Cho dù có phải chết vì Thầy như Phêrô đi chăng nữa, nhưng Chúa không để ta cô độc.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, trướcn hững thách đố của thời đại, xin cho chúng con thêm lòng can đảm, để chúng con dám sống và làm chứng cho Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.