Thứ Hai Lễ Thánh Clemente I, Thánh Côlumbanô: Cho đi tất cả

Thái Hà (23.11.2020) –  Bấy giờ, Đức Giêsu nói: “Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết”. (Lc 21,1-4)

Thánh Têrêsa Calcutta chia sẻ rằng: Một năm nọ, có một người phụ nữ nghèo đến gõ cửa nhà dòng xin giúp đỡ. Người đàn bà thều thào rằng, bà có tám đứa con nhỏ và từ nhiều ngày qua, trong nhà bà không còn một hạt gạo. Mẹ Têrêsa đã lấy gạo trao cho bà. Số gạo vừa đủ cho bà và các con bà. Tuy nhiên, người đàn bà này lại xin thêm một cái bao. Sau đó, bà chia số gạo làm hai và giải thích bên cạnh nhà bà còn một gia đình Hồi giáo cũng không có gạo ăn từ nhiều ngày qua.

Hình ảnh bà góa nghèo dâng hai đồng bạc tiền kẽm đã làm nổi bật sự quảng đại, cao cả và cậy trong trọn vẹn của con người vào Thiên Chúa.

Sau khi dâng cúng, bà góa nghèo đã trở nên một người nghèo hoàn toàn. Bà chẳng còn gì để nuôi thân. Mẫu gương của bà góa nghèo phản ánh tình yêu của Thiên Chúa, Đấng đã trao ban tất cả cho con người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở rộng lòng chúng con, để chúng con luôn biết chia sẻ một cách quảng đại cho Giáo Hội và tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…