Thứ Hai Lễ Thánh Cosma và Thánh Đamianô: Hãy chứng minh cho chúng tôi thấy

Thái Hà (26.09.2016) – Ngươi có để ý đến Gióp, tôi tớ của ta không? (Gióp 1,8)

Sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể tránh khỏi tầm nhìn của Satan. Thế nhưng Thiên Chúa lại cho Satan cám dỗ bạn của Người là ông Gióp. Thậm chí Người còn cho phép Satan thử lòng ông Gióp để chứng minh sự trung thành của ông đối với Người.

Image result
Ông Gióp bị thử thách (Ảnh Google)

Chứng minh là cách thức chúng ta thường làm khi giải một thuật toán. Chúng ta thường chứng minh bằng thử nghiệm hay thử thách để tìm kiếm kết quả tốt nhất. Ở đây, ông Gióp đã bị thử thách bằng những đau khổ – bệnh tật, mất người thân, bị người khác chế diễu và bị cả vợ mình lừa lọc. Nhưng dù trải qua thử thách nhiều như thế, Gióp vẫn không bao giờ phạm tội mất lòng Chúa. Điều này hé lộ cho chúng ta thấy về bản chất của tội lỗi. Khi ông Gióp đặt câu hỏi cho Chúa, ông đã than trách, hờn giận, nói lý, chống đối, yêu cầu Chúa trả lời (và thậm chí đòi Người phải cho thấy những bằng chứng). Hiển nhiên những điều này không phải là tội lỗi. Tại sao ư? Có lẽ do bất cứ điều gì ông nói hoặc cảm nhận, ông đều hướng mọi sự về Thiên Chúa. Ngay cả khi đau khổ tận cùng, ông không bao giờ cắt đứt mối tương quan với Thiên Chúa.

Tấm lòng của ông Gióp đã được thử thách và dò xét trong đêm tối. Chúng ta cũng hãy làm như ông, hãy luôn hướng tất cả những gì mình có về Thiên Chúa. Kể cả những nỗi đau sâu thẳm nhất trong tâm hồn, chúng ta cũng hãy dâng cho Người tất cả.

Mary Marrocco

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn. Xin giúp con luôn biết hướng tâm về Chúa trong từng suy nghĩ cũng như lời nói và hành động.

Quyết tâm: Cậy trông vào Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Nguồn: Sách Sống Lời Chúa_TGPSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.