Thứ Hai Lễ Thánh Gioan Đamas: Sự chữa lành

Thái Hà (04.12.2023) – Viên đại đọi trưởng đến gặp Đức Giêsu và nài xin: “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại liệt nằm ở nhà, đau đớn lắm”. Người nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó”. (Mt 8,5-11)

Trong suốt thời kỳ dương thế, Đức Giêsu thực hiện nhiều phép lạ như chữa lành bệnh tật hay tha thứ tội lỗi để chứng tỏ Nước Trời đã đến và cư ngụ giữa nhân loại.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, một viên đại đội trưởng đã đến cầu xin Đức Giêsu chữa lành cho người đầy tớ đau đớn vì bệnh tật. Ông là một kẻ ngoại đạo nhưng lại có đức tin mạnh mẽ vào Đức Giêsu. Ông cũng là một người có lòng yêu thương tha nhân khi lo lắng cho sức khỏe của người đầy tớ. Với chức quyền trong tay, viên quan có thể ép buộc Đức Giêsu chữa bệnh cho đầy tớ. Trước khi đầy tớ được chữa lành thì chính viên quan đã được chữa lành khỏi tội lỗi và đam mê lệch lạc. Ngôi nhà tâm hồn của ông thật bất xứng để đón Chúa đến cư ngụ. Nhưng chính Đức Giêsu đã đến và chữa lành tâm hồn hư nát của ông. Như vậy, ơn cứu độ đã lan tỏa đến toàn thể nhân loại qua Đức Kitô.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những kẻ tội lỗi và bất xứng với Chúa. Xin chữa lành và thánh hóa tâm hồn hư tổn của chúng con để chúng con xứng đáng với ơn gọi làm con Chúa trong thế giới hôm nay. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, Chấm nối chấm…