Thứ Hai Lễ Thánh Gioan I: Làm chứng cho sự thật

Thái Hà (18.05.2020) –  Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. (Ga 15,26-16,4a)

“anh em cũng làm chứng vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu”

Nhà vật lý học nổi tiếng Isaac Newton (1642-1727), người vốn sống bằng lý trí, chỉ tin vào thực nghiệm, khẳng định thế này: “Trong Kinh Thánh có nhiều biểu hiện chắc chắn về tính có thực hơn bất cứ một câu chuyện nào chống lại sách đó”.

Đức Giêsu, trong bài Tin Mừng hôm nay, cho các môn đệ biết Người sẽ sai Thần Khí sự thật từ nơi Chúa Cha đến với các ông để làm chứng về sự thật. Sự thật về Đức Giêsu là Đấng Thánh, là Đấng Cứu Thế, là Ngôi Hai Con Thiên Chúa Giáng Sinh và những điều Người giảng dạy. Xưa các môn đệ được Chúa kêu gọi làm chứng cho sự thật, nhất là sự Phục SInh của Người. Ngày nay, Chúa cũng kêu gọi chúng ta cùng với Thần Chân lý làm chứng cho sự thật này.

Với châm ngôn “Sống vì danh Chúa”, thánh Giáo hoàng Gioan I đã can đảm làm chứng cho Chúa bằng cả mạng sống của ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Chúa ban Thần Khí sự thật của Ngài xuống trên chúng con, để chúng con trở nên những chứng nhân nhiệt thành cho Chúa trong xã hội hôm nay. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.