Thứ Hai Lễ Thánh Henricô: Hy sinh

Thái Hà (13.07.2020) – Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được” (Mt 10,34-11,1)

Lời Chúa - Trung Tâm Mục Vụ Neuenkirchen
“Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất”

Mẹ Têrêsa nói: “Tình yêu thương để tồn tại, phải được nuôi dưỡng bởi sự hy sinh, đặc biệt là hy sinh bản thân mình. Hy sinh có nghĩa là đem cho đi ước nguyện của chúng ta, lý trí của chúng ta, cuộc sống của chúng ta với lòng tin bất diệt. Hy sinh cũng có nghĩa là tình yêu. Càng hy sinh nhiều, chúng ta càng yêu mến Thiên Chúa và nhân loại nhiều. Và càng yêu nhiều, thánh giá đời ta sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn”.

Đức Giêsu đòi hỏi một sự dứt khoát của kẻ muốn theo Người và đi làm chứng về Người cho muôn dân. Để có được thái độ dứt khoát, người ấy phải đặt Chúa và Tin Mừng của Người làm chọn lựa ưu tiên. Đồng thời, phải sẵn sàng từ bỏ những gì là thân thuộc nhất, thậm chí là cả mạng sống, vì danh Đức Giêsu và vì sứ mạng Người trao cho. Đổi lại, phần thưởng dành cho ai dám chọn lựa người là sự sống mới từ Thiên Chúa, sự sống vĩnh cửu trong Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con dám hy sinh cả mạng sống mình vì Chúa, sẵn sàng từ bỏ và đổi mới bản thân mỗi ngày vì Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…