Thứ Hai Lễ Thánh Inhaxiô Thành Antiôkia: Hãy coi chừng vật chất

Thái Hà (17.10.2022) – Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”. Người bảo kẻ ấy rằng: “Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?” Rồi người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu”.

Người lại nói với họ thí dụ này rằng: “Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: “Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?” Ðoạn người ấy nói: “Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi, mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: “Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi!” Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: “Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?” Vì kẻ tích trữ của cải cho mình, mà không làm giàu trước mặt Chúa, thì cũng vậy”. (Lc 12,13-21)

Lời Chúa hôm nay dạy đừng ham mê của cải. Chúa không ngăn cấm việc làm giàu, vì của cải cần thiết cho đời sống, đồng thời khi nỗ lực làm giàu là cách để cộng tác vào công trình sáng tạo của Chúa: làm ra của cải vật chất để phục vụ con người… Nhưng Chúa cảnh giác chúng ta phải biết sử dụng của cải vật chất để làm giàu cho sự sống đời sau nữa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhiều khi cuộc sống con đã mải mê lao vào đời sống để tìm kiếm thật nhiều của của và xem đó như là cùng đích của đời mình; nhưng con quên rằng Chúa mới là cùng đích, là gia nghiệp đời đời và sự sống của con. Xin cho con biết dùng của cải để mưu ích cho phần rỗi đời sau. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.