Thứ Hai Lễ Thánh Venxétlao, Thánh Laurensô Ruy Và Các Bạn Tử Đạo: Tông trọng trẻ em

Thái Hà (28.09.2020) – Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy”. (Lc 9,45-50)

Một số nghiên cứu về trẻ em cho thấy: Người lớn thường thích trẻ vâng lời hơn là sáng tạo; thích trẻ làm theo sự chỉ dẫn của mình hơn là có ý tưởng riêng; thích áp đặt cách làm của mình hơn là để trẻ được tự do thể hiện ý thưởng; người lớn thường đánh giá thấp khả năng của trẻ, không tin rằng trẻ có thể làm được.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã đống hóa mình với trẻ em, là tầng lớp không có chút địa vị nào trong xã hội Do Thái thời bấy giờ. Người khuyên các môn đệ cần phải tông trọng trẻ em, vì trẻ em cũng có đầy đủ phẩm giá của một con người. Nơi chúng có cả một bầu trời hy vọng, sự trong trắng và niềm tin đơn sơ mà người lớn nên học hỏi, bắt chước. Ước gì chúng ta biết vun trồng những phẩm chất tốt đẹp của trẻ em là sự đơn sơ và lòng tin tưởng giữa người với người trong xã hội nhiều lọc lừa ngày nay.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng bao giờ có thái độ coi thường và khinh chê những con người bé nhỏ của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…