Thứ Hai Lễ Truyền Tin, Lễ Trọng: Xin vâng

Thái Hà (09.04.2018) – Khi ấy, Đức Maria nói: “Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói”. (Lc 1,26-38)

Ảnh minh họa (Google)

Vâng lời là không nghi ngờ, đáng được khen thưởng hơn giữ ý riêng hay bất cứ sự khắc khổ nào. Và sự khắc khổ lớn lao hơn những gì chúng ta có thể nhớ nghĩ đến là luôn luôn phục tùng và vâng lời. (Thánh Cataria thành Bôlônha)

Sau khi nghe lời tiên báo của sứ thần về việc sinh hạ Đấng Mêsia, Đức Maria chờ đợi quyền nưgn và công trình cứu độ của Thiên Chúa được biểu lộ. Mẹ luôn tin tưởng và phó thác vào quyền năng của Thiên Chúa. Vì vậy, Mẹ đặt hết niềm hy vọng của mình trước mầu nhiệm mặc khải qua tiếng “xin vâng”. Từ đây, lịch sử nhân loại bước sang giai đoạn mới: Thiên Chúa trực tiếp can thiệp vào lịch sử loài người. Với sự kiện này, Thiên Chúa đến “cắm lều” ở trần gian, với mục đích là cứu con người khỏi tội lỗi và sự chết.

Ngày nay, Thiên Chúa vẫn mời gọi mỗi người cộng tác vào công trình của Người qua việc từ bỏ ý riêng và đam mê để phục vụ tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biêt xin vâng trong cuộc sống hằng ngày và chấp nhận những nghịch cảnh theo Thánh ý Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.