Thứ Hai Mồng Ba Tết – Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm: Trung tín

Thái Hà (12.01.2024) – Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tùy khả năng riêng của mỗi người. Rồi ông ra đi. (Mt 25,14-30)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Matthêu trình bày cho chúng ta biết dụ ngôn về những nén bạc mà Đức Giêsu đã kể cho các môn đệ. Có một ông chủ kia trao phó cho các đầy tớ của mình những số nén bạc khác nhau, người thì năm yến, người thì hai yến, và người thì một yến. Người được năm yến đi gây lời được năm yến khác, người được hai yến đi gây lời được hai yến khác, còn người được một yến thì đào lỗ chôn giấu và rốt cuộc không gây lời thêm được một yến nào khác.

Yến bạc trong bài Tin Mừng hôm nay là những tài năng và phẩm chất tốt đẹp mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta tùy vào sự quan phòng cao cả của Người. Hình ảnh những nén bạc cũng nhắc nhở chúng ta giữ lòng trung tín với những ân huệ Chúa đã thương ban.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng luôn biết trung tín với ơn gọi lao động chân chính và cao quý. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…