Thứ Hai Mùng Hai Tết: Thảo kính cha mẹ

Thái Hà (23.01.2023) – Đức Giêsu trả lời: “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử”. (Mt 15,1-6)

Tân ước đề cao đạo hiếu qua mẫu gương của Chúa Giêsu. Người đã chu toàn trọn hảo bổn phận làm con trong suốt ba mươi năm sống cùng Thánh Gia; còn trong thời gian thi hành sứ vụ, lòng hiếu thảo được người đề cập như một trong những chuẩn mực nền tảng của luật Thiên Chúa.

Đạo hiếu là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Nó được thể hiện rõ nét trong mỗi dịp tết cổ truyền. Những ngày vui tươi đầu xuân cũng là thời điểm thuận tiện để con cháu bày tỏ lòng biết ơn, hiếu kính đối với các đấng bậc đã có công sinh thành, dưỡng dục mình cả về thể lý lẫn tâm linh. Kitô hữu ý thức Đạo hiếu mang một chiều kích sâu xa hơn trong mối tương quan giữa Thiên Chúa và nhân loại, và giữa con người với nhau. Do đó, khi chúng ta sống trọn chữ hiếu thì cũng đồng thời ta đáp trả lời mời gọi của Phúc Âm trong thái độ yêu mến và tôn phục Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con hằng biết vâng phục và thảo kính cha mẹ theo mẫu gương của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…