Thứ Hai Ngày VI Tuần Bát Nhật Giáng Sinh: Nói về Chúa

Thái Hà (30.12.2019) –  Bà Anna tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hét những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem. (Lc 2,36-40)

(Ảnh internet)

Khẩu hiệu của Dòng Đa Minh là: “Chiêm niệm và trao cho người khác điều mình chiêm niệm”. Khẩu hiệu này nhắc nhở từng tu sĩ Đa Minh rằng: ta chỉ có thể nói về Chúa khi ta đã gặp Chúa trong học hành, trong kình nguyện và trong cuộc sống.

Không ai có thể cho điều mình không có. Bà Anna nếu như bà không nhận ra có điều gì đó rất đỗi đặc biệt nơi Hài Nhi của gia đình Maria và Giuse. Dưới tác động của Thánh Thần, bà nhận ra trẻ Giêsu là quà tặng cứu độ mà Thiên Chúa hứa ban cho dân Người từ lâu. Giờ đây, niềm khát mong Đấng Mêsia được no thỏa và biến thành niềm vui khiến bà mau mắn nói về Hài Nhi cho đồng bào mình.

Chúng ta không thể nói về Chúa cho tha nhân, nếu chúng ta không nhận ra Người đang ở bên ta, đang hướng dẫn và đang trợ giúp chúng ta. Kinh nghiệm về sự hiện diện của Chúa trong đời mình giúp chúng ta nói về Chúa như những chứng nhân đáng tin cậy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở đôi mắt đức tin của con để thấy Chúa đang ở với con, hầu con có thể nói về Chúa cho anh chị em. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.