Thứ Hai Ngày VII Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh: Chứng nhân

Thái Hà (31.12.2018) – Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. 

Ảnh minh họa (Google)

Một tài xế taxi đặt những quyển sách trong xe của mình, trong đó có những cuốn sách nói về cuộc đời Đức Giêsu, về các thánh, về việc sống đức tin giữa đời thường… để hành khác có thể lấy đọc khi đi xe. Khi được hỏi lý do của việc làm này, ông chỉ cười và nói: “Tôi không có nhiều giờ đi lễ vì tôi phải làm việc. Do đó, đây là cách rao giảng Tin Mừng của tôi”.

Vị chứng nhân hôm nay Tin Mừng nói đến là Gioan Tẩy giả. Ông không đưa ra những lời sấm hùng hồn, ông chỉ đứng đó, chỉ vào Đức Giêsu mà nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa”. Ngôi Lời của Thiên Cháu trong Cựu Ước nay đã đến thế gian. Người là Thiên Chúa, là ánh sáng tỏ lộ uy quyền Chúa Cha. Gioan được phái đi trước Đức Giêsu để dọn đường chuẩn bị cho Người xuất hiện. Ông Gioan, với hồng ân Chúa ban đã lôi kép mọi người hướng về Giêsu và tin vào Người, tin vào Thiên Chúa vô hình nay hiện diện hữu hình. Gioan trở thành chứng nhân đầu tiên cho thân phận Đức Giêsu và làm cho dân chúng đến với Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chính bản thân con và cuộc đời con trở nên chứng nhân rao giảng Tin Mừng. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.