Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh: Anh em hãy sám hối

Thái Hà (02.01.2021) – Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói: Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”

Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xy-ri. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền: những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt; và Người đã chữa họ. Từ miền Ga-li-lê, vùng Thập Tỉnh, thành Giê-ru-sa-lem, miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo Người. (Mt 4,12-17.23-25)

Qua trình thuật của trang Tin Mừng hôm nay, thánh sử Matthêu cho thấy một thời kỳ mới được mở ra với sự xuất hiện và rao giảng công khai của Đức Giêsu. Người kêu gọi mỗi người sám hối. Vì sám hối là cách thức để chúng ta được biến đổi sâu xa trong tâm hồn, để cảm nhận được lời mời gọi của Chúa. Đó là hãy sống tốt, tránh xa tội lỗi, để chúng ta trở nên con cái của Chúa, con cái ánh sáng. Hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần còn là lời mời gọi khẩn thiết kêu mời chúng ta hoán cải trở về với Chúa, để Người biến đổi tâm hồn mỗi người chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa sám hối là một cuộc biến đổi lớn để chúng con ra khỏi chính mình, để mỗi ngày chúng con cảm nhận được Chúa yêu chúng con, và để chúng con yêu mến những anh chị em bên cạnh mình. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.