Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng: Chỉ cần Ngài muốn

Thái Hà (28.11.2022) – Viên đại đội trưởng đến gặp Đức Giêsu và nài xin: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng được Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời thì đầy tớ tôi được khỏi bệnh”. (Mt 8,5-11)

Thông thường, khi một người bị bệnh, họ phải đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán về bệnh tình, rồi sau đó dùng thuốc hoặc phương pháp trị liệu.

Ở đây, viên đại đội trưởng bỏ qua cả hai yếu tố trên. Ông chẳng đòi hỏi Đức Giêsu phải đến tận nhà để xem xét bệnh tình cho người đầy tớ, cũng chẳng xin thuốc mang về. Ông chỉ xin Đức Giêsu phán một lời, bởi ông tin lời ấy sẽ chữa lành cho đầy tớ của ông.

Niềm tin của viên đại đội trưởng vào Đức Giêsu thật mãnh liệt, và ông đã được Chúa ban như ý nguyện. Thật vậy, Đức Giêsu có mọi quyền năng trên thụ tạo, Người có thể chữa lành bệnh tật một cách vượt khỏi mọi biên giới, không gian và thời gian. Chỉ cần con người có đủ niềm tin vào Người thì quyền năng của Người sẽ được thực thi trên những điều họ ước muốn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, đã bao lần chúng con cầu xin Chúa, nhưng chúng con lại nghi ngờ về khả năng của Chúa, hay không thấy được điều Ngài ban cho chúng con. Xin cho chúng con có niềm tin mạnh mẽ vào quyền năng và tình thương của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…