Thứ Hai Tuần II Mùa Chay: Lòng nhân từ

Thái Hà (01.03.2021) – Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. (Lc 6,36-38)

Trong đại lộ Giới trẻ thế giới năm 2013, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói: “Hãy mặc lấy Đức Kitô, vì Người chờ đợi bạn qua bí tích Giao hòa. Với lòng nhân từ. Người sẽ chữa lành mọi vết thương do tội lỗi gây nên. Đừng sợ xin Thiên Chúa tha thứ, vì Người không bao giờ mệt mỏi khi tha thứ cho chúng ta”.

Các tôn giáo ngoài Kitô giáo vẫn dạy, đừng xét đoán thì sẽ không bị người khác xét đoán; đừng lên án người khác thì sẽ không bị người khác lên án; hãy cho đi thì sẽ được cho lại. Như thế, lòng nhân mới chỉ mang tính cách luân lý, hay tiêu chuẩn trong cách hành xử giữa con người với nhau. Kitô giáo còn vượt trên khía cạnh luân lý khi Đức Giêsu phải dạy các môn đệ của Người: “Anh em phải có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ”. Người là Đấng phán xét mà không xét đoán, không lên án, nhưng tha thứ và chữa lành. Người Kitô hữu được mời gọi mặc lấy lòng nhân từ này của Đức Kitô để được trở nên nghĩa tử của Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hoán cải đời sống chúng con theo lòng nhân hậu của Chúa, để chúng con có thể phục vụ tha nhân trong tinh thần bác ái yêu thương. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…