Thứ Hai Tuần II Mùa Chay: Xét đoán

Thái Hà (18.03.2019) – Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha”. (Lc 6,36-38)

Ảnh minh họa (Google)

Mẹ thánh Têrêsa Calcutta từng nói: “Nếu bạn xét đoán người khác, bạn sẽ chẳng còn thời gian để yêu thương họ nữa”.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu dạy các môn đệ đừng xét đoán người khác, nhưng phải có lòng nhân từ như Thiên Chúa là Đấng nhân từ. Khi xét đoán, chúng ta thường mang trong mình những thành kiến, yếu đuối và sai lầm của người khác, không còn thấy những điều tốt nơi họ. Như vậy, xét đoán là hành động của người không biết xót thương.

Trong xã hội ngày nay, nhiều người thường có khuynh hướng xét đoán, thích soi mói cái xấu của người khác. Chúng ta đã quên mất một điều, mọi sự là của Chúa, ngay cả chính con người của chúng ta. Vì thế, việc xét đoán thuộc quyền của Thiên Chúa chứ không phải của chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức rằng chỉ có Chúa mới là Đấng cói quyền để phán xét mà thôi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.