Thứ Hai Tuần II Thường Niên: Ăn chay

Thái Hà (18.01.2021) – Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. (Mc 2,18-22)

“họ không ăn chay, bao lâu chàng rể còn ở với họ”

Như chúng ta biết, ăn chay không phải là một đặc tuyển chỉ dành cho người Kitô hữu; trong nhiều tôn giáo khác ăn chay cũng được nhắc đến như một điều kiện tiên quyết, thậm chí là còn triệt để hơn chúng ta.

Thế nhưng, điều làm cho việc chay tịnh của chúng ta trở nên khác biệt là chay tịnh của chúng ta “diễn tả sự hối cải đối với bản thân, với Thiên Chúa và tha nhân”. Sự hối cải tựa như một lời nhắc nhở về thân phận bụi tro của mình, để từ đó chúng ta biết sống sao cho đúng mối tương giao với chính mình, với tha nhân và đặc biệt là trong mối tương giao với Thiên Chúa, là Đấng đã đem đến cho chúng ta diễm phúc là con cái Chúa trong lòng Giáo hội.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết sống theo đường lối của Ngài. Xin cho chúng con không những biết chay tịnh thân xác mà còn biết chay tịnh tâm hồn, để xứng đáng với ơn huệ của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…