Thứ Hai Tuần II Thường Niên: Rượu mới, bầu mới

Thái Hà (16.01.2017) – Đức Giêsu nói với những người Pharisêu: “không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư”. Theo các thức ủ rượu của vùng Trung Đông, nước ép nho, sau khi lên men sơ khởi ở trong thùng, sẽ được đổ vào bầu da để tiếp tục lên men. Quá trình lên men của Rượu phải được ủ trong bầu da mới; vì khi dùng bầu da cũ, các loại chất phát sinh trong quá trinh lên men sẽ khiến chúng vỡ tan.

Image result
Ảnh minh họa (Google)

Đức Giêsu đã lấy hình ảnh này nhằm nhấn mạnh tình trạng mới mẻ mà Người mang lại. Đức Giêsu muốn mọi người hiểu rằng, một giai đoạn mới của lịch sử đã thực sự bắt đầu. Những nghi thức cũ, những quan niệm trước kia giờ đây không còn phù hợp nữa.  Thay vào đó là “rượu mới” của Phúc Thật Tám Mối. Rượu mới này phải được đựng trong “bầu mới” là những con người sống như chính Người đã sống.

Ngày hôm nay, chúng ta có sẵn sàng thay đổi lối sống cũ của mình, từ bỏ các tật xấu và đam mê xác thịt xưa kia, để sống tinh thần mới mẻ của Chúa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con nên tinh tuyền, để xứng đáng đón nhận những giáo huấn mới mẻ của Chúa và can đảm đem ra thực hành. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.