Thứ Hai Tuần III Mùa Chay: Đón nhận nhau

Thái Hà (13.03.2023) – Đức Giêsu nói với dân chúng trong hội đường rằng: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình”. (Lc 4,24-30)

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại cho chúng ta câu chuyện Đức Giêsu trở về Nadarét, là nơi Người đã sinh ra và lớn lên. Đức Giêsu vào hội đường, đọc Sách Thánh và giảng dạy cho mọi người.

Trong số những người có mặt tại hội đường, có những người đã không muốn đón nhận Đức Giêsu cũng như những lời giảng dạy của Người. Bởi vì, họ nghĩ rằng họ đã biết quá rõ gốc gác “bình dân” của Đức Giêsu: “Ông này chẳng phải là con ông Giuse đó sao?”

Trong cuộc sống, chúng ta cũng thường không đón nhận nhau vì nhiều lý do khác nhau: đố kỵ về tài năng, tính toán hơn thiệt về lợi lộc vật chất, khác biệt về văn hóa và tính cách. Thế nhưng, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta mở lòng mình ra để đón nhận Chúa và đón nhận nhau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhận ra được những điều tốt đẹp Chúa đã ban cho mỗi người, để chúng con biết mở lòng mình mà đón nhận Chúa và đón nhận nhau. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…