Thứ Hai Tuần III Mùa Chay: Thành Kiến

Thái Hà (05.03.2018) – Bấy giờ, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình”. (Lc 4,24-30)

Ảnh minh họa (Google)

Trong tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa, khi nghe tin Ngô Vương Tôn Quyền phong Lục Tốn làm Đại đô đốc để chống lại 70 vạn quân của Lưu Bị đang tiến đánh, chỉ có một số ít tướng lĩnh nước Ngô đồng ý với quyết định này, còn lại đa phần trong số họ đều phản đối, vì cho rằng Lục Tốn chỉ là một tướng trẻ tuổi và không mấy danh tiếng. Họ không tin ông có thể đánh bại quân Lưu Bị, vì nghĩ ông “trẻ người non dạ”.

Dưới cái nhìn của người Do Thái đương thời, và nhất là của dân làng Nadaret, Đức Giêsu chỉ là một người bình thường như bao người, chứ không phải là Đấng Cứu Thế, bởi vì Người chỉ là con của bác thợ mộc nghèo Giuse và bà Maria, chứ không phải là con của một danh nhân nổi tiếng nào. Với thành kiến như thế, họ không tin lời Đức Giêsu chính là lời của Thiên Chúa. Vì thế, họ không đón nhận sứ điệp cứu độ của Người.

Ngày nay, nhiều khi chúng ta cũng phạm sai lầm của người Do Thái năm xưa khi chúng ta nhìn người khác bằng ánh mắt thành kiến, đóng khung và sai lệch.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn nhìn người khác bằng ánh mắt trân trọng, quảng đại và yêu thương. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.