Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng: Người cha công chính

Thái Hà (18.12.2017) – Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. (Mt 1,18-24) 

Ảnh minh họa (Google)

Trong dòng lịch sử cứu độ, Abraham trở thành cha của những kẻ tin khi ông đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa bỏ quê hương để lên đường về miền Đất Hứa, mặc dù ông chưa thấu hiểu hoàn toàn ý định của Thiên Chúa trên cuộc đời mình.

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Matthêu thuật lại hai phản ứng của Thánh Giuse trước ý định của Thiên Chúa. Thoạt tiên, khi chưa hiểu được việc Đức Maria mang thai cách bí nhiệm, thánh nhân toan tính rút lui cách kín đáo, để bảo vệ mạng sống cho Đức Maria và con trẻ. Sau đó, khi được Thiên Sứ báo mộng về ý định của Thiên Chúa, Ngài mở rộng tấm lòng để đón nhận mạc khải thần linh và cộng tác tích cực để chương trình cứu độ của Chúa được thành toàn.

Thánh Giuse đã mở lòng cho một sự sống mới, đã để cho Thiên Chúa có một vị trí quan trọng và xứng đáng trong cuộc đời của mình. Ngài đã bình an, hạnh phúc khi làm như vậy. Vì thế, ngài đã trở nên hình mẫu chi những người làm cha trong gia đình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con ý thức con cái là hồng ân, là niềm vui và là vinh dự mà Chúa ban cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.