Thứ Hai Tuần III Phục Sinh: Chúa muốn gì nơi con

Thái Hà (16.04.2018) – “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến”. (Ga 6,22-29)

Ảnh minh họa (Google)

Đức Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận viết rằng: “Nhìn cuộc đời chóng qua không phải để mà yếm thế, bi quan, buông trôi… nhưng để phấn khởi, hăng say tranh đua với thời gian. Người ta bảo thời giờ là vàng, con hãy xác tín: thời giờ là Thiên Đàng, thời giờ là Tình Yêu” (số 686).

Đức Giêsu muốn nhân loại này được sống hạnh phúc chứ không muốn họ gặp bất hạnh. Trong đoạn Tin Mừng, Đức Giêsu chỉ ra rằng, Đức Giêsu chỉ ra rằng: nếu chỉ tìm kiếm những của ăn chóng qua mà không tìm kiếm của ăn đích thực là lắng nghe và thi hành thánh ý Thiên Chúa, con người sẽ đánh mất chính mình. Thánh ý Chúa chính là lẽ sống và là sức mạnh cho những ai hết lòng tin cậy vào Người.

Giữa những ồn ào và tất bật của cuộc sống hôm nay, chúng ta có nhận ra tiếng gọi của Thiên Chúa, Đấng luôn tha thiết kêu mời chúng ta đặt niềm tin tưởng và hy vọng vào Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, hay không? Chúng ta có muốn chọn Chúa làm gia nghiệp để hết lòng yêu mến và phụng sự Người hay không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con thánh ý Ngài để con hết lòng thực thi và tuân giữ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.