Thứ Hai Tuần III Phục Sinh: “Có thực mới vực được đạo?”

Thái Hà (19.04.2021) – Quả thật, quả thật, ta bảo các ngươi: Các ngươi tìm Ta không phải vì các ngươi đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh no. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh… (Ga 6,22-29)

Có thời kỳ ở miền Nam Việt Nam xuất hiện một thứ đạo lạ: “Đạo Gạo” do một nhà lãnh đạo thực hiện để khuyến khích người ta theo Đạo Công giáo. Tin đồn vang xa, nhiều người kéo đến xin theo đạo để có miếng ăn. Tuy nhiên, khi không còn được phát gạo nữa thì họ bỏ đạo.

Những người tìm đến với Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay cũng có tư tưởng như thế. Trước đó, họ đã được ăn no nhờ phép lạ mà Người thực hiện, cho nên giờ họ tìm đến mong tiếp tục được ăn. Tuy nhiên, Đức Giêsu hướng họ đến một thực tại cao hơn, đó là: Đừng theo Chúa chỉ vì miếng ăn ở đời này, nhưng hãy vì cuộc sống vĩnh cửu mà tìm kiếm lương thực không hư nát là chính Chúa.

Để được điều đó, con người cần siêng năng làm việc cũng như tu chỉnh đời sống đạo đức của mình cùng những việc làm bác ái.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn ý thức chăm chỉ làm việc lành phúc đức, vì đó là việc chuẩn bị lương thực cho đời sống mai sau. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…