Thứ Hai Tuần III Thường Niên: Cứng lòng tin

Thái Hà (22.01.2018) –  Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Ai nói phạm đến Thánh Thần thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời”. (Mc 3,22-30)

Ảnh minh họa (Google)

Trong sách Xuất hành, tác giả thuật lị nạn dịch muỗi, như là phép lạ đầu tiên của Thiên Chúa, và chính các phù thủy Ai Cập thừa nhận là do ngón tay của Thiên Chúa. Tuy nhiên, vua Pharao vẫn lòng dạ chai đá không tin vào quyền năng của Thiên Chúa.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, các kinh sư đã ngoan cố không tin vào quyền năng của Đức Giêsu. Họ cho rằng Người dựa thế quỷ vương Beendebun mà trừ quỷ. Đức Giêsu cho họ biết rằng Người trừ quỷ bởi Thần Khí Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần là nguồn năng lực nới Người. Không tin vào quyền năng của Người là xúc phạm đến Chúa Thánh Thần.

Trong đời sống Kitô hữu, Chúa Thánh Thần vẫn luôn hoạt động và hướng dẫn mỗi người chúng ta. Tuy nhiên nhiều lúc chúng ta không nhận ra những công việc Thánh Thần đã thực thi trong cuộc đời chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài luôn ở bên chúng con, nhưng chúng con đã không nhận ra Ngài. Xin Ngài soi sáng để chúng con tránh khỏi những sai lầm nguy hại trong cuộc đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.