Thứ Hai Tuần III Thường Niên: Ngoan cố

Thái Hà (23.01.2017) – Đức Giêsu nói: “Ai phạm đến Thánh Thần thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời”. (Mc 3,22-30)

Image result for ngoan cố với chúa (Mc 3,22-30)
Ảnh minh họa (Google)

Sách Samuel kể rằng, sau khi chiến thắng quân Amalếch, vua Saun đã ngoan cố không thi hành luật tru hiến của Đức Chúa, nên Đức Chúa đã gạt bỏ ông, không cho làm vua. Ngoan cố làm cho người ta mất ơn nghĩa với Thiên Chúa!

Hôm nay, trước sự ngoan cố của các kinh sư, Đức Giêsu cho biết, ai nói phạm đến Thánh Thần thì chẳng được tha tội. Vì sao? Vì Chúa Thánh Thần là Thần chân lý, giúp con người nhận ra đâu là sự thật, đâu là dối trá. Do đó, khi người ta được Thánh Thần hướng dẫn, những vẫn ngoan cố không nhìn nhận sự thật, cố chấp trong sai trái, không ăn năn thống hối, thì họ đã phạm đến Thánh Thần, và sẽ không được tha thứ tội lỗi.

Là những người đi tìm chân lý, chúng ta đừng để cho mình là kẻ phạm đến Chúa Thánh Thần. Chúng ta phải mở rộng tâm hồn đón nhận sự thật, và tuân theo hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đồng thời biết thống hối ăn năn để đón nhận ơn tha thứ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến chỉ lối mở đàng, giúp chúng con tránh khỏi muôn vàn lỗi lầm nguy hại. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.