Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay: “Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình”

Thái Hà (28.03.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. Chính Người đã nói: “Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình”. Khi Người đến Galilêa, dân chúng ra đón tiếp Người: Họ đã chứng kiến tất cả các việc Người làm ở Giêrusalem trong dịp lễ; vì họ cũng đi dự lễ.

Người trở lại Cana xứ Galilêa, nơi Người đã biến nước thành rượu. Bấy giờ có một quan chức nhà vua ở Capharnaum có người con trai đang đau liệt. Ðược tin Chúa Giêsu đã bỏ Giuđêa đến Galilêa, ông đến tìm Người và xin Người xuống chữa con ông sắp chết. Chúa Giêsu bảo ông: “Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin”. Viên quan chức trình lại Người: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết”. Chúa Giêsu bảo ông: “Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”. Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về.

Khi xuống đến sườn đồi thì gặp gia nhân đến đón, báo tin cho ông biết con ông đã mạnh. Ông hỏi giờ con ông được khỏi. Họ thưa: “Hôm qua lúc bảy giờ cậu hết sốt”. Người cha nhận ra là đúng giờ đó Chúa Giêsu bảo ông: “Con ông mạnh rồi”, nên ông và toàn thể gia quyến ông đều tin. Ðó là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm khi Người ở Giuđêa về Galilêa. (Ga 4,43-54)

Mùa chay mời gọi chúng ta hãy sám hối ăn năn, nhìn lại cuộc sống. Trong Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu Kitô phán rằng: “Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình”, mà tiên tri ở đây là những người đại diện Chân Lý của Thiên Chúa. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta yêu mến sự thật. Trong một thời đại mà chân lý dường như thuộc về đám đông, thời đại mà “thành thật thường thua thiệt”, như ngày hôm nay, chúng ta có dám lội ngược dòng, làm chứng cho sự thật bằng chính cách sống của mình không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng con luôn xác tín rằng lời của Chúa là lời chân lý, lời đem lại cho chúng con sự sống đời đời. Xin ban cho chúng con sự can đảm, để chúng con dám sống thật, và dám làm chứng cho sự thật giữa xã hội đầy gian dối này. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.