Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng: Tình yêu trao ban

Thái Hà (21.12.2020) – Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? (Lc 1,39-45)

Thánh Giáo hoàng Phaolô VI viết: “Lễ thăm viếng nhắc lại sự kiện Đức Maria cưu mang Chúa Con đến thăm và giúp đỡ bà Êlisabét, đồng thời công bố lòng nhân hậu của Thiên Chúa cứu chuộc”. (Marialis Cultus, số 7)

Vội vã lên đường thăm bà chị Êlisabét, Đức Maria thể hiện một tình yêu luông biết trao ban. Mẹ vội vã vì muốn nhanh chóng đến giúp người chị đang mang thai thai ở tuổi cao niên. Mẹ muốn chia sẻ và làm vơi bớt đi những lo âu của người chị Êlisabét. Đồng thời, Mẹ muốn mọi người được biết và cùng cảm nghiệm niềm vui đón chào Đấng Cứu Thế.

Việc Đức Maria đi thăm viếng là mẫu gương nhắc nhớ cho mỗi người tín hữu biết đem Chúa đến cho người khác. Từ cuộc sống thường nhạt, ta có thể đem Chúa đến cho người khác bằng sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ. Như thế, ân huệ lớn nhất của ta là được làm con Chúa, nên ta hãy cố gắng giới thiệu Chúa cho mọi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết chủ động và mau mắn đem Chúa đến cho mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…