Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng: Xin Vâng

Thái Hà (20.12.2021) – Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” […]

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !”

Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi. (Lc 1,26-38)

Tiếng “xin vâng” của Mẹ Maria là một tiếng đáp trả của sự can đảm vâng phục, tin tưởng, phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa. Qua lời “xin vâng”, Mẹ Maria đã để lại cho chúng ta một gương mẫu về sự vâng phục, tín thác nhưng cũng hoàn toàn tự do trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Mẹ đã trở thành một khí cụ tuyệt hảo trong tay Thiên Chúa để góp phần chuyển thông ơn cứu độ cho nhân loại. Mẹ đã khiêm tốn nhìn nhận mình chỉ là một nữ tỳ của Thiên Chúa và tất cả mọi sự của Mẹ đều là của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy cho chúng con luôn biết lắng nghe và cầu nguyện, biết khiêm tốn xin vâng như Mẹ mỗi khi chúng con gặp khó khăn và thử thách trên con đường theo Chúa. Và xin Mẹ dạy chúng con luôn tín thác và trung thành với thánh ý của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.