Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh: Cửa sự sống

Thái Hà (22.04.2024) – Đức Giêsu lại nói: “Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu”. (Ga 10,1-10)

Hình ảnh “người mục tử nhân lành”, và hình ảnh “cửa chuồng chiên” là hai hình ảnh đều nói lên tính chất của sự bảo vệ, che chở cho đàn chiên. Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng lấy hình ảnh “cửa chuồng chiên” để nói về Ngài: “Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu”.

Thật vậy, “cửa chuồng chiên” là để bảo vệ, chăm sóc cho chiên cả bên trong lẫn bên ngoài. Từ phía ngoài, cửa ngăn chặn những mối hiểm nguy như sự tấn công của sói dữ, hay sự trộm cắp của những kẻ xấu; phía ngược lại, đàn chiên có thể yên tâm ngủ nghỉ đằng sau phía cửa chuồng. Đức Giêsu ví mình là cửa. Thật vậy, chỉ những ai đi qua cửa ấy thì mới có được sự sống dồi dào. Ngoài ra, Đức Giêsu cũng đã từng khẳng định: “Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Ngài là lối duy nhất để có thể đến với Thiên Chúa, ngoài Ngài ra không còn con đường nào khác.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Ngài là “cửa sự sống” duy nhất dẫn chúng con đến với Chúa Cha. Xin giúp chúng con, trong cuộc đời luôn chọn cánh cửa này. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…