Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh: Vì yêu

Thái Hà (04.05.2020) – Tôi hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên. (Ga 10,11-18)

(Ảnh internet)

Jermy Bentham (1748-1842), một triết gia đạo đức, nhà cải cách luật pháp người Anh, là cha đẻ của học thuyết vị lợi. Theo ông, việc đúng nên làm là tối đa hóa lợi ích, nghĩa là lợi ích nhiều nhất cho nhiều người nhất.

Tuy nhiên, giáo huấn của Đức Giêsu không như thế, không làm vì một sự tính toán, hay cân bằng về vấn đề lợi ích và thiệt hại, nhưng đơn giản chỉ vì yêu thôi. Vì yêu nên Người sinh xuống trần gian này; vì yêu nên Người đã miệt mài đi rao giảng về Vương Quốc Tình Yêu của Thiên Chúa; và cũng vì yêu mà Người chịu biết bao nỗi khổ hình và chết nhục nhã trên thập giá.

Đây cũng là bài học mà mỗi người Kitô hữu phải sống, vì đó là ơn gọi mà Chúa trao cho mỗi người, như thánh nữ Têrêsa đã thốt lên với Chúa: ơn gọi của con chính là Tình Yêu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con bắt chước Ngài trong lời nói cũng như việc làm, để con nên giống Ngài là hành động chỉ vì yêu thôi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.