Thứ Hai Tuần IV Thường Niên: Chứng nhân của Đức Kitô

Thái Hà (30.01.2023) – Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giêsu đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc. (Mc 5,1-20)

Thánh Micae Hồ Đình Hy (1808-1857), là một vị quan thanh liêm, thời vùa Tự Đức. Ngài bị bắt và bị kết án vì theo đạo Giatô. Trong tù, ngài bị tra tấn dữ dội; các quan đồng nghiệp khuyên Ngài giả vờ chối đạo để được tha, nhưng ngài quyết không chịu. Kết quả là ngày 22.05.1857, ngài chịu tử vì đạo tại An Hòa, Huế.

Để có thể làm chứng cho một sự việc nào đó, người làm chứng không những phải biết sự việc ấy, mà còn phải hiểu rõ bản chất của sự việc. Có như vậy, người khác mới tin vào lời chứng của họ. Thật vậy, người bị quỷ ám trong bài Tin Mừng hôm nay là một ví dụ điển hình về vai trò làm chứng của một chứng nhân. Sau khi được Chúa Giêsu chữa lành cho khỏi bị quỷ ám, anh ta đã vui mừng rao truyền cho người khác biết tất cả những gì đã xảy đến cho mình. Lời chứng của anh chẳng những là bằng chứng xác thực về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, mà còn góp phần làm cho Tin Mừng được loan báo cho mọi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con cũng biết can đảm ra đi rao truyền việc Chúa đã làm cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…