Thứ Hai Tuần IV Thường Niên: Loại trừ Thiên Chúa

Thái Hà (01.02.2021) – Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. Bấy giờ, họ lên tiếng nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ. (Mc 5,1-20)

Ngày 30.09.2019, Bộ trưởng Giáo dục Ý đề nghị tháo bỏ các Thánh giá khỏi các lớp học ở các trường công. Đó là một trong vô số sự kiện cho thấy thái độ bài xích Kitô giáo của xã hội đương đại: có lẽ Chúa chỉ nên có mặt ở những nơi “phù hợp” với Người.

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu trừ quỷ cho một người bị quỷ ám. Thế mà ngay sau đó, dân chúng lại “nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ”. Đức Giêsu làm phép lạ với một lòng thương xót thẳm sâu, nhưng dân chúng chỉ quan tâm đến thiệt hại vật chất là đàn heo bị chết. Họ bịt mắt trước ân huệ tỏ tường trên người bị quỷ ám. Và kết cục, họ xua đuổi người khỏi nơi đó.

Chính chúng ta, đôi khi cũng muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời mình. Đó là loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời mình. Đó là khi chúng ta cam tâm phạm tội mà phớt lờ tiếng Chúa, hay đơn giản là coi điều gì đó quan trọng hơn Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết chọn lựa khôn ngoan trong cuộc sống, luôn chỉ chọn Chúa, chọn làm đẹp lòng Chúa mà thôi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

<iframe width=”800″ height=”400″ src=”https://www.youtube.com/embed/lHzWUhSLQVA” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>