Thứ Hai Tuần IV Thường Niên: Ra đi rao giảng

Thái Hà (29.01.2024) – Đức Giêsu bảo: “Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào”. (Mc 5,1-20)

Đức giáo hoàng Phanxicô nói: “Tôi muốn có một Giáo Hội bị bầm dập, bị tổn thương và dơ bẩn vì đã ở ngoài đường, còn hơn một Giáo Hội bệnh hoạn vì đóng cửa và thanh nhàn bám víu vào sự an toàn riêng của mình”.

Hôm nay, Đức Giêsu giải thoát cho một thanh niên ở Ghêrasa khỏi thần ô uế. Sức mạnh của sự dữ lớn thật, nhưng không thể chiến thắng quyền năng của Đức Giêsu: Trước việc làm của Đức Giêsu, chúng ta thấy có hai thái độ phản ứng của đám đông và của anh thanh niên: đám đông đuổi khéo Người, còn anh thanh niên xin đi theo Người.

Cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu khiến anh thanh niên nhận ra niềm vui và muốn được đi theo Người. Nhưng Đức Giêsu không cho anh đi theo mà muốn anh loan truyền niềm vui ấy và rao giảng quyền năng của Người. Đức Giêsu đã mở ra cho anh ta một con đường mới là hành trình trở thành môn đệ đích thức của Đức Giêsu: gặp gỡ, nhận ra niềm vui và lên đường rao giảng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết ra đi để nói về Chua và biết dùng chính cuộc sống làm chứng về tình yêu của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…