Thứ Hai Tuần IX Thường Niên: Sự vô ơn

Thái Hà (04.06.2018) – Khi ấy, bọn tá điền bảo nhau: “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta”. Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. (Mc 12,1-12)

Ảnh minh họa (Google)

Người xưa nói: “Cứu vật, vật trả ân; cứu nhân, nhân trả oán” với hàm ý rút ra từ kinh nghiệm thực tế rằng: sự vô ơn thường gắn liền với bản tính con người.

Đức Giêsu, Con Một Thiên Chúa, vì thương xót nhân loại tội lỗi, đã đến thế gian để cứu chữa toàn thể nhân loại. Sau khi cứu chữa, Đức Giêsu không ngừng mời gọi con người trả ơn bằng cách sống yêu thương, tha thứ cho nhau. Thế nhưng, con người lại đáp trả bằng cách giết chết Người. Việc đóng đinh con một Thiên Chúa vào thập giá chính là sự vô ơn nhất mà con người làm cho Thiên Chúa. Tuy nhiên, qua hành động vô ơn này, Thiên Chúa bày tỏ cho nhân loại tình yêu vô biên của Người khi làm cho Đức Giêsu sống lại.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con quả là vô ơn trước tình yêu của Chúa đã dành cho chúng con. Xin thương xót chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.