Thứ Hai Tuần I Mùa Chay: Người bé nhỏ

Thái Hà (06.03.2017) – Đức Giêsu nói: “Ta bảo thật các ngươi: Mỗi lần các ngươi làm như thế cho những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”. (Mt 25,31-46)

do_to_others
Ảnh minh họa (Google)

Khi đến tìm hiểu tu hội Thừa Sai Bác Ái, các ứng sinh đều được mẹ Têrêsa Calcutta dẫn đến nhà hấp hối và nói: “Con đã nhìn thấy vị linh mục dâng Thánh Lễ. Con đã thấy Ngài cầm Thánh Thể trong tay cách cung kính và mến yêu chừng nào, thì con cũng hãy đi và làm như thế nơi nhà hấp hối, bởi vì con sẽ gặp Chúa Giêsu trong thân thể của những người khốn khổ đó”.

Lời Đức Giêsu nói “Khi Ta đói, các ngươi cho Ta ăn, Ta khát, các ngươi cho Ta uống” có nghĩa là chúng ta đã thực sự cho Người ăn, uống, hay áo mặc, vì khi chúng ta phục vụ một người nghèo hèn, đau khổ xung quanh ta, tức là chúng ta đã chăm sóc chính Đức Giêsu, vì Người đã đồng hóa mình với những người nghèo hèn đó. Thật thế, nơi những người bé nhỏ, Đức Giêsu hiện diện.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở mắt để con thấy được Chúa trong anh chị em con và xin mở tay con để con phục vụ Ngài nơi những người xung quanh con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.