Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng: Tình yêu hành động

Thái Hà (01.12.2019) –  Khi Đức Giêsu vào thành Caphacnaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm”. Người nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó”. (MT 8,5-11)

“Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm”

Thánh Augustinô từng nói: “Tình yêu có đôi chân để đến với người nghèo. Tình yêu có đôi mắt để thấy bất hạnh và thiếu thốn. Tình yêu có đôi tai để nghe được tiếng than thở của tha nhân”.

Những lời nói trên về tình yêu của Thánh Augustinô thật đẹp. Thế nhưng, bài Tin Mừng hôm nay cho thấy tình yêu nơi Đức Giêsu còn đẹp hơn rất nhiều. Quả thật, Đức Giêsu không chỉ “thấy” và “nghe” mà Người còn muốn đến nơi và chữa bệnh cho người đầy tớ, nếu như viên đại đội trưởng không khước từ. Như vậy, nơi Đức Giêsu, tình yêu không có chỗ cho sự so đo, tính toán, mà chỉ có hành động, yêu thương dù đó là người đầy tớ hay bất kỳ ai đi chăng nữa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xung quanh chúng con đây còn biết bao người cần đến sự giúp đỡ. Thế mà, chúng con nhiều lần lại khoanh tay làm ngơ. Xin ban cho chúng con một tình yêu như Ngài, một tình yêu biết hành động, ngõ hầu chúng con chạy đến với họ.  Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.