Thứ Hai Tuần Thánh: “Sao không bán lấy ba trăm đồng?”

Thái Hà (11.04.2022) – Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a, nơi anh La-da-rô ở. Anh này đã được Người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thết đãi Đức Giê-su; cô Mác-ta lo hầu bàn, còn anh La-da-rô là một trong những kẻ cùng dự tiệc với Người. Cô Ma-ri-a lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giê-su, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. Một trong các môn đệ của Đức Giê-su là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, kẻ sẽ nộp Người, liền nói: “Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm quan tiền mà cho người nghèo?” Y nói thế, không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp: y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. Đức Giê-su nói: “Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có; còn Thầy, anh em không có mãi đâu.” Một đám đông người Do-thái biết Đức Giê-su đang ở đó. Họ tuôn đến, không phải chỉ vì Đức Giê-su, nhưng còn để nhìn thấy anh La-da-rô, kẻ đã được Người cho sống lại từ cõi chết. Các thượng tế mới quyết định giết cả anh La-da-rô nữa, vì tại anh mà nhiều người Do-thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giê-su. (Ga 12,1-11)

Bước vào tuần Thánh, chúng ta được thấy một gương mặt điển hình cho bản tính nhân loại nơi mỗi người chúng ta. Đó là Giuđa Ítcariô. Hầu hết mọi người đều ghét Giuđa vì sự phản bội của ông. Vì ông mà Chúa Giêsu phải chết nên ông phải chịu trách nhiệm về điều này. Nhưng nhìn kỹ lại, chúng ta cũng thấy được thấp thoáng bóng dáng của mình nơi ông. Ban đầu, chính Đức Giêsu đã chọn và gọi ông làm Tông đồ, có lẽ vì ông cũng nhiệt huyết như bao người khác. Nhưng thời gian đã khiến ông biến chất, trở thành một con người dám bán Thầy mình vì mục đích riêng của bản thân. Liệu chúng ta có khác Giuđa? Chúng ta có còn nhiệt huyết sống cho Chúa? Thời gian có làm chúng ta biến đổi? Chúng ta có hoán cải hay để đời mình kết thúc thư Giuđa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết hoán cải đời mình và luôn trung thành với Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.