Thứ Hai Tuần V Phục Sinh: Ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy

Thái Hà (16.05.2022) – Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”

 Ông Giu-đa, không phải Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian ?” Đức Giê-su đáp : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.”  (Ga 14,21-26)

Trong cuộc sống, thường khi chúng ta yêu mến một ai đó, chúng ta muốn gặp gỡ, nói chuyện và ghi nhớ những điều àm người ấy đã nói. Tương tự, tình yêu mà ta dành cho Thiên Chúa cũng vậy. Chúa Giêsu nơi trang Tin Mừng hôm nay đã nói với chúng ta rằng: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy…”. Tuân giữ Lời Người sẽ là thước đo đánh giá tình yêu mà ta dành cho Người. Khi ta nói yêu mến Người nhưng không tuân giữ Lời Người, thì đó không phải là tình yêu thật sự. Lời Chúa là kim chỉ nam hướng dẫn cho cuộc đời chúng ta, chúng ta sẽ không thể lạc lối khi sống và thực hành Lời Chúa dạy trong cuộc đời mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc sống bộn bề hôm nay, xin cho chúng con biết dành giờ đế suy niệm và học hỏi Lời Chúa, kín múc nguồn sức sống nơi Lời Chúa, và để Lời Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.