Thứ Hai Tuần V Thường Niên: Chủ động

Thái Hà (11.02.2019) – Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. (Mc 6,53-56)

Ảnh minh họa (Google)

Trong việc trao ban ân sủng, Thiên Chúa chủ động trao ban, còn con người thụ động nhận lãnh. Nhưng sự thụ động này cũng cần sự chủ động đón nhận từ phía chúng ta. Sự chủ động của Thiên Chúa là ân ban vô viên, không đòi hỏi ta điều gì do bản chất yêu thương của Người. Sự chủ động của con người xuất phát từ lòng tin mạnh mẹ của con cái Thiên Chúa.

Đám đông trong Tin Mừng hôm nay đi tìm Đức Giêsu, nghe ngóng xem Người ở đâu để “họ cáng bệnh nhân tới”. Họ không ngồi chờ Chúa đến chữa bệnh cho họ, nhưng họ đã đi tìm Chúa. Nhờ niềm tin vào Đức Giêsu mà nhiều người bệnh đã được khỏi.

Đức Maria trong tiệc cưới Cana, đã chủ động cầu xin Đức Giêsu trao ban ân huệ Thiên Chúa để cứu lấy đám cưới. Ngày nay, qua những lần hiện ra, Mẹ vẫn tiếp tục chủ động cầu xin Thiên Chúa ban ơn lành, ơn hoán cải, ơn đức tin và ơn trông cậy vào Thiên Chúa cho con cái Mẹ. Kitô hữu được mời gọi mặc lấy tâm tình con thơ mà chạy đến cùng Thiên Chúa là Cha.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cộng tác vào ơn cứu độ của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.