Thứ Hai Tuần V Thường Niên: “Tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh”

Thái Hà (07.02.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền Gienêsarét và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta nhận ra Người, họ liền rảo cạy khắp miền, và nghe tin Người ở đâu thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó. Bất cứ Người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở nơi công cộng và xin Người cho họ ít là được chạm tới gấu áo Người, và tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh. (Mt 6,53-56)

Mục đích việc chưuã lành của Chúa Giêsu là gì? Phải chăng để dân chúng tin vào Nugời, hâm mộ Người, nhờ đó mà Danh Chúa được nhiều người biết đến? Thưa không phải thế. Nhưng qua việc chữa lành, Chúa Giêsu muốn tỏ lộ cho mọi người biết: Người là Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Một Thiên Chúa thương xót đến nỗi đã cúi xuống với những thống khổ nhất của con người, để hướng họ đến với nguồn hạnh phúc, sự sống và bình an thật sự. Xưa là thế, còn nay thì sao? Thiên Chúa vẫn không ngừng thể hiện lòng thương xót đối với con người qua nhiều cách thế khác nhau, và các riêng là nơi tòa giải tội. Nơi đây, qua Giáo hội, con người cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa lớn hơn muôn vàn tội lỗi của mình.

Hình ảnh hối nhân quỳ xưng tội thật đẹp. Nơi tòa giải tội ta bắt gặp một tình yêu vô tận đến từ Thiên Chúau, và một cõi lòng ăn năn hoán cải khao khát được trở về đến từ con người.

Ta có muốn chạy đến với Bí tích Hòa Giải, để được tình yêu và lòng thương xót của Ngài chạm đến ta không?

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, nơi Bí tích Hòa Giải, chúng con cảm nghiệm được sự hiện diện đích thực của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết tìm đến tòa giải tội, để nhờ ân sủng của Chúa mà biến đổi chúng con, thêm sức giúp chúng con vượt thắng được những yếu đuối tội lỗi trong cuộc sống. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.