Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh: Làm chứng

Thái Hà (23.05.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Ðấng Phù Trợ đến, Ðấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con, Người là Thần Chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy. Và các con cũng sẽ làm chứng, vì các con đã ở với Thầy từ ban đầu. Thầy đã nói với các con điều đó để các con khỏi vấp ngã. Người ta sẽ loại các con ra khỏi hội đường. Ðã đến giờ kẻ giết các con tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa. Họ sẽ làm những điều đó cho các con, vì họ không biết Cha, cũng không biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với các con như vậy, để khi đến giờ của họ, các con nhớ lại là Thầy đã bảo các con”. (Ga 15,26-16,4)

Chúa Giêsu sau khi phục sinh đã hiện ra với các môn đệ để củng cố lòng tin cho các ông. Và đồng thời, Người cũng tiên báo cho các ông về tất cả những gì các ông sẽ gặp phải khi làm chứng về Người cho mọi người. Nhưng chúng ta không đơn độc một mình. Chúa Giêsu đã hứa ban Thánh Thần cho các tông đồ, và chính Người sẽ làm chứng về Chúa Giêsu cho thế gian này. Sự gian nan, khốn khó là điều không thể tránh khỏi đối với sứ vụ loan báo Tin Mừng, nhưng nếu sứ mạng đó được thực hiện dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, thì chắc sẽ vượt qua được mọi rào cản ấy. Điều quan trọng là, chúng ta có muốn để cho người hướng dẫn đời mình?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến, đã sống, đã chết và đã sống lại để hoàn tất sứ mạng cứu độ trần gian. Xin cho chúng con, nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, biết can đảm làm chứng cho Chúa giữa thế giới này, hầu tất cả mọi người đều được lãnh nhận ơn cứu độ, để qua đó, tất cả mọi người nên một trong tình yêu của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.