Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh: Làm chứng cho Chúa

Thái Hà (15.05.2023) – Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu”. (Ga 15,26-16,4a)

Ở một ngôi nhà thờ Công Giáo nọ có bức tượng Đức Kitô bị vỡ vì chiến tranh. Ngày kia, quân đội Mỹ đã giúp vị linh mục chánh xứ ráp lại bức tượng, nhưng còn bị thiếu đôi bàn tay. Họ hứa rằng khi trở về Mỹ sẽ đặt thợ làm đôi bàn tay ấy. Nhưng vị linh mục trả lời: “Hãy để như vậy và sẽ ghi vào chân đế lời này: “Bạn ơi, hãy cho tôi mượn đôi bàn tay của bạn”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu kêu gọi các môn đệ hãy làm chứng cho Người. Các môn đệ phải làm chứng cho Chúa vì họ đã được sống cùng với Người, đã được Người dạy dỗ bảo ban và tỏ cho biết ý định của Thiên Chúa. Làm chứng cho Chúa cũng chính là trở nên khí cụ trung tín trong tay Người, trở nên những bàn tay nối dài của Người để đem ánh sáng cứu độ đến cho muôn dân.

Giữa một thế giới chạy theo sự hưởng thụ và dục vọng cá nhân, thật không dễ để Người Kitô hữu có thể làm chứng cho Chúa. Nhưng chúng ta tin rằng, Chúa Thánh Thần sẽ đồng hành với chúng ta trong sứ mạng này nếu chúng ta kiên tâm bền chí.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm lòng tin cho chúng con để chúng con biết làm chứng cho Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…