Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh: Làm chứng cho Chúa

Thái Hà (10.05.2021) – “Thần Khí Sự Thật sẽ làm chứng về Thầy”. (Ga 15,26-16,4a)

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà người ta hoài nghi khi đối diện với sự thật. Đức Benêđictô XVI đã nhiều lần nói về thuyết tương đối, tức khuynh hướng cho rằng không có gì vĩnh viễn và sự thật được ban cho từ sự ưng thuận hay từ điều chúng ta muốn.

Đức Giêsu chính là Sự Thật viên mãn của mọi thời đại, “đã thành nhục thể” (Ga 1,1.14), đã đến giữa chúng ta để chúng ta hiểu như là một sự vật, nhưng là sự gặp gỡl không là một sở hữu, nhưng là một cuộc gặp gỡ với một Nhân vị.

Thần Khí Sự Thật hoạt động trong tâm hồn chúng ta làm sống lại “cảm thức đức tin” (Sensus fidei). Thật vậy, Giáo hội khẳng định rằng, Dâng Thiên Chúa, dưới sự hướng dẫn của Huấn quyền, gắn bó với đức tin được thông thuyền một cách bất diệt, đào sâu nó với sự phán đoán ngay thẳng và áp dụng nó một cách tràn đầy hơn vào trong cuộc sống (LG, số 12)

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban Thánh Thần xuống trên chúng con, để Người hướng đẫn chúng con đến Sự Thật là chính Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…