Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh: Làm chứng

Screen Shot 2017-05-22 at 9.01.01 PM

Đức Giêsu cho các môn đệ biết rằng Người sẽ sai Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha đến với các ông. Thần Khí sẽ làm chứng về Người, tức là Thần Khí sẽ nhắc các ông về cách sống của Người ở trần gian. Nhờ vậy, các ông sẽ biết cách sống như Người đã sống, tức là tha thứ, yêu thương và phục vụ.

Đồng thời, Thần Khí sẽ nâng đỡ các ông, giúp các ông trở thành những chứng nhân đích thực của Đức Giêsu giữa thế giới.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết làm chứng cho Chúa bằng chính cuộc sống của mình để mọi người nhận biết và tin vào Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.