Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh: Thánh Thần – Đấng phù trợ

Thái Hà (27.05.2019) – Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. (Ga 15,26-16,4a)

Thần Khí sự thật (Ảnh Internet)

Thánh Phêrô Vêrôna được sai về thành Milan để giảng đạo. Đang khi đi đường, ngài bị một nhóm sát thủ lạc giáo ám sát. Ngài ngã xuống đất đau đớn, lúc hấp hối, ngài vẫn cố lấy ngón tay nhúng vào màu, viết trên mặt đất rằng: “Tôi tin kính một Thiên Chúa”.

Trong khi đi rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu đã nhiều lần tiên báo cho các Tông đồ biết họ sẽ gặp những thử thách và họ cần có tinh thần như thế nào. Nay, để củng cố đức tin của các Tông đồ, Đức Giêsu hứa ban Thánh Thần là Đấng phù trợ để giúp họ.

Chúa Thánh Thần là Thần Khí sự thật, Người sẽ giúp chúng ta đào sâu đức tin, kiên vững trước thử thách, thúc đẩy chúng ta sống yêu thương. Thánh Thần sẽ soi dẫn sự thật về Đức Kitô cho mọi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin nâng đỡ chúng con, giúp chúng con luôn biết tin tưởng và tiếp tục làm chứng về Ngài như lời Ngài đã dạy chúng con: Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.